Pzt. - Cuma: 10.00 - 18.00 Cumartesi - Pazar: Kapalı
Image Alt

Ulusal Meslek Standardı Kampanyası

Meslek tanımı çalışması Oyuncular Sendikası’nın Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile birlikte yürüttüğü oyunculuk mesleğine yönelik standartların oluşması amaçlı bir çalışmadır.

Oyunculuk mesleğinin tanım ihtiyacına yönelik çalışmalar sendika kurulmadan önce başlamıştır. Oyunculuk mesleğin yasal bir tanımının olması gerektiği ilk olarak sendika kuruluşundan önceki en önemli toplantılardan biri olan 29 Kasım 2010′da yapılan “Oyuncular Buluşması”nda dile getirildi. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nu ilk ziyaretimizi de yine sendika kurulmadan önce 17 Şubat 2011′de yaptık. Bu ziyaret ile meslek tanımı çalışmasının nasıl olması konusunda gereken ön bilgileri aldık. Sendika kurulduktan sonra ise bu ön bilgiler ışığında çalışmalara başladık.

Oyuncular Sendikası olarak 30 Kasım 2011 tarihinde MYK tarafından görevlendirilen Aylin Ramanlı ile bilgilendirme toplantısı yaparak meslek tanımları için bir haritalandırma çalışması yapılması kararını aldık.  Bu haritalandırma çalışması 2 Mart 2012 tarihinde Zeliha Berksoy, Timuçin Esen, Devin Özgür Çınar, Zeynep Günsür, Nilay Yeşiltepe Güngör, Nursel Öncül, Yeşim Kopan, Çiğdem İnan, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan (MYK) Meslek Uzmanı Hilal Doğruöz Özer, Meslek Uzman Yardımcısı Süleymen Arıkboğa’nın katılımıyla yapıldı. Daha sonra  oyunculuk alanında yer alan mesleklerin tanımının yapılması için görevlendirilmek üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) başvuruda bulunduk. Başvurumuz onaylandı ve 7 Aralık 2012 tarihinde Meslek Standartlarını Hazırlama Protokolü imzalanarak sendikamız bu konuda yetkilendirildi. İmzalanan protokol doğrultusunda öncelikle 5 mesleğin standardını yapmaya başladık.  Bu meslekler “oyuncu”, “figüran”, “seslendirme oyuncusu”, “dans sanatçısı” ve “opera sanatçısı” dır.

Oyuncular Sendikası olarak meslek standartlarını hazırlama sürecinde bir ekip oluşturararak ilk elde sektörün genel analizini yapmak ve bu yolla alt-sektörlere, mesleklere, sektördeki anahtar eğilimlere, istihdam özelliklerine ve önceliklerine ilişkin genel bir resim elde edebilmek için sektördeki meslek tanımının taslak metinlerini çıkardık.

Bu taslak çalışması 8 Şubat 2013 tarihinde ilk olarak “oyuncu” meslek tanımı ile başladı. 12 Mart 2013 tarihinde “figüran” ve 1-2 Nisan 2013 tarihinde ise de “seslendirme oyuncusu” meslek tanımları için taslak metinler oluşturuldu.  Bu taslak metinleri oluştururken Mesleki Yeterlilik Kurumunun da aldığımız öneriler ışığında Dacum (Developing A Curriculum) Yöntemi ile çalıştık. Tüm bu çalışmayı sektör ve ülke ihtiyaç ve öncelikleri ile uluslararası eğilimleri dikkate alarak yapmakta yükümlü olan bizler, oluşan bu taslak metinleri sektör çalışanları, uzman ve akademisyenler gibi ilgili tarafların görüşlerine sunduk. Sektörün ilgili bileşenlerinden gelen görüşler doğrultusunda bu taslak metinler daha sonra MYK’nın oluşturduğu “Kültür Sanat” komitesinin görüşüne sunuldu.

En son olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu yönetim kurulu tarafından onaylana bu taslak metinler 26. 12.2013 tarihli  28863 Sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. “Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ” içerisinde bulunan oyuncu, seslendirme oyuncusu,  figüran, dansçı ve opera şarkıcısı meslek tanımları artık resmileşti. Resmileşen meslek tanımlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Figüran Ulusal Meslek Standardı

Seslendirme Oyuncusu Ulusal Meslek Standardı

Oyuncu Ulusal Meslek Standardı

Dansçı Ulusal Meslek Standardı

Opera Şarkıcısı Meslek Standardı