Pzt. - Cuma: 10.00 - 18.00 Cumartesi - Pazar: Kapalı

OYUNCULARIN ÇALIŞMA HAYATINDA YAŞADIĞI SORUNLAR HUKUKÇULAR TARAFINDAN MASAYA YATIRILDI

23 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından SAHNE, PERDE, EKRAN OYUNCULARI” toplantısında, oyuncuların çalışma hayatındaki sorunları masaya yatırıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulaması ve Araştırma Merkezi ile birlikte organize ettiğimiz toplantı ETKİNİZ AB Programı finansal desteği ile gerçekleştirildi.

Toplantı Genel Başkanımız Vahide Perçin ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi V. Dekan Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey’in açılış konuşmaları ile başladı. İlk üç oturumda , Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey,  Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, Prof. Dr. Gülsevil Alpagut oturum başkanlığı yaptı. Bu oturumlarda Prof. Dr. Oğuz Karadeniz, Doç. Dr. Ece Baş Süzel, Dr. Öğr. Üyesi Seda Ergüneş Emrağ, Dr. Öğr. Üyesi Barış Mutlay, Dr. Eda Çataklar, “İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Oyuncu” kitabının yazarı Av. Dr. Aysel Gülle gibi alanında uzmanlaşmış oldukça önemli isimler tebliğlerini sundu. Karşılaştırmalı hukukta oyuncu başlıklı dördüncü oturumda yabancı konukların katkıları ile başta Almanya, Fransa olmak üzere dünya çapında oyunculuk sektörü ile ilgili uygulamalar üzerinde duruldu.

 

“Sahne, Perde ve Ekran Oyuncularının Çalışma Koşulları ve Sosyal Güvenliği” üzerine yapılan alan araştırmasının da paylaşıldığı toplantıda çarpıcı sonuçlara yer verildi. Oyuncu sözleşmesine Yargıtay’ın bakışı, oyuncuların ek madde 6 kapsamındaki sosyal sigortalılığı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre oyuncuların ‘icracı’ kimliği ve hakları, işverenin oyuncuların icrası üzerindeki kullanım yetkisi gibi oldukça önemli konu başlıkları üzerinde duruldu. Özellikle ülkemizde kültür-sanat alanındaki sorunlara yer veren hukuki kaynakların ve doktrin çalışmalarının az sayıda olması sebebiyle, yapılan bu toplantının ve sunulan tebliğlerin sektör özelinde önemli bir karşılık bulması bekleniyor. Toplantının çıktıları konuyla ilgilenen herkesin bilgi edinebilmesi amacıyla ilerleyen süreçlerde kitap haline getirilecek.

Toplantıda ayrıca sektördeki düzensizliğin, kuralsızlığın ve pratikteki yanlış uygulamaların doğruymuş gibi yansıtılmasının sorunların artarak devam etmesine yol açtığını belirten sendikamız Genel Sekreteri Sercan Gidişoğlu, olması gereken sistem ile sektördeki yanlış uygulamaların karşılaştırmasını yaparak sektörün fotoğrafını çekti. Yönetmen ve Film Yapımcısı olan Hüseyin Karabey ise, bir yapımcının gözünden dizi ve film sektörünü ele alan konuşmasını geçekleştirdi.

Sektörde can güvenliğinin sağlanmaması, kelepçe sözleşmelerin varlığı, çalışma koşulları ve çalışma saatlerinin ağırlığı, ücret ve telif alacakları ile ilgili sorunlar, sosyal güvenlik sorunları gibi çok sayıda sorun masaya yatırıldı. Mahkemelerin oyuncu sözleşmesi ile ilgili yaklaşımının sektörün gerçekleri ile örtüşmemesi, sektörde kemikleşmiş yanlış uygulamaların varlığı, sektörün iç dinamiklerinin yaygın olarak bilinmemesi, mevzuatın oyuncular gibi çalışan işçilerin ihtiyaçlarını karşılamaması vb. durumlar hak arayışımızın önünde bildiğimiz gibi önemli bir engel oluşturuyor.

Toplantıda bahsi geçen sorunların hukukçular tarafından objektif şekilde ele alınmış olması ve alanında uzman hukukçular tarafından çözüm önerileri sunulmuş olması sektörümüzde önemli gelişmelerin yaşanmasına yol açacak. İhtiyaçlarımızı karşılamayan mevzuatta iyileştirme yapılması, eksiklerin tamamlanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.