Pzt. - Cuma: 10.00 - 18.00 Cumartesi - Pazar: Kapalı

Sendikalı Olmak ya da Olmamak,
İşte Bütün Mesele Bu!

Neden Sendikaya Üye Olmalıyız?

Çünkü sendikaya üye olursak çalışma hayatımızda karşımıza çıkan sorunlar karşısında tek başımıza mücadele etmek yerine birlikte hareket edebiliriz. Sosyal ve ekonomik haklarımızın ve çalışma yaşamına dair haklı ve meşru taleplerimizin mücadelesini sendika çatısı altında vermek bizi daha güçlü kılacaktır. Her oyuncu çalışma ilişkilerini, ekonomik sosyal hak ve menfaatler düzenlemekte yetkili olan sendikada örgütlenmelidir.

Neden Oyuncular Sendikası?

Oyuncular Sendikası; sahne, perde, ekran ve mikrofon oyuncularının çalıştıkları sektörde yaşadıkları temel sorunlara çözüm ihtiyaçları neticesinde kurulmuş ve çalışmalar yürüten bu alanda örgütlü tek işçi sendikasıdır.

Gelişmiş ülkelerin hepsinde oyuncular “işçi” (worker) ya da “çalışan” (employee) olarak değerlendiriliyor. Çalışma hayatında ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, mesleki açıdan oyunculuk mesleğinin uluslararası standartlarla icra edilebilmesi için mücadelede edebilme hakkı ve yetkisi yalnızca sendikalara ait. Oyuncular Sendikası da Türkiye’de bu amaçları yerine getirebilmek ve oyuncuların örgütlenmesindeki bu eksikliği doldurmak için kuruldu.

Bilindiği gibi ülkemizde oyuncuların sosyal güvenlikleri kendi sorumluluklarına bırakılmış durumda.Bu durum sektörde çalışan ve çalışmış bir çok oyuncunun sosyal güvenlik sisteminin dışında kalmasına, kayıtdışı çalışmak zorunda bırakılmasına sebep oluyor. Bu uygulamayı oyuncuları sosyal güvenlik sorununu çözmek için serbest meslek erbabı gibi Bağ-Kur kapsamına girmeye yönlendiriyor. Bu çözüm ise bizleri işçi sağlığı iş güvenliği başta olmak üzere çalışma hayatına dair sorun ve konular karşısında işverenlerin sorumluluk almadığı, çalışmaktan doğan sorunların da bizlerin üzerine bırakıldığı bir sektörle karşı karşıya bırakıyor.

Bizler, oyuncuların bağlı çalışan olmanın gerekliliğini bu sebeplerden ötürü ortaya koyuyoruz. Sektörün uluslararası standartlara sahip olabilmesi için ilk önce çalışma ilişkilerinin bir standarda oturtulması gerektiğini savunuyoruz.

Çalışma ilişkilerinde ekonomik hak ve taleplerin yanında sosyal hak ve özgürlüklerin de korunması ve düzenlenmesi konusunda yegane yetkili organlar sendikalar olduğundan oyuncuların kısa orta ve uzun vadede haklarını korumak ve ileriye taşımak için öz örgütleri olan Oyuncular Sendikası’nda örgütlenmesi gerektiğini söylüyoruz.

Ne Yapıyoruz?

Sendikayı bir hak alma ve geliştirme aracı olarak görüyoruz bu açıdan üyelerinin çıkarları etrafında örgütlenen Oyuncular Sendikası, mücadele anlayışını da üyelerinin haklı ve meşru talepleri üzerine kuruyor.

Oyuncular Sendikası olarak; oyuncuların tek tek mücadele etmek yerine bir sendika çatısı altında örgütlenmesinin kısa vadede bireysel iyileştirmelere uzun vadede de mesleğin geleceği ve meslektaşlarımızın sosyal güvenliklerini sağlamanın tek ve yegane yolu olarak görmekteyiz.

Oyuncular Sendikası’nın kuruluşundan bu yana temel hedefi oyuncuların bağlı çalışan olarak çalışmasının sağlanmasıdır. Bağlı çalışan olmanın bir koşulu olan oyuncu ile yapımcı arasındaki ilişkinin işçi işveren ilişki olarak belirlenmesi neticesinde oyuncuların temel çalışma haklarını kazanmaları, siyasi partiler, örgütler vb kuruluşlardan bağımsız olarak kendi perspektifi doğrultusunda bir programı olan Oyuncular Sendikası’nın çalışma alanını oluşturmaktadır.