Pzt. - Cuma: 10.00 - 18.00 Cumartesi - Pazar: Kapalı
Image Alt

Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizle Mücadele Politikası

 

 

Oyuncular Sendikası kurulduğu günden bu yana sinema, dizi, reklam, tiyatro ve seslendirme alanlarında insan hak ihlalleri kapsamındaki şiddet, taciz ve mobbing ile ilgili duruşunu net olarak ortaya koyar.

Kadına yönelik şiddetin sadece kadınların değil, toplumun bir sorunu olduğunu kabul eder ve toplumsal cinsiyet eşitliği önündeki en büyük engel olduğu gerçeği ile yürütülen tüm çalışmalara olabildiğince katkı sağlamaya çalışır.

Mesleki toplumsal cinsiyet ayrımcılığının kökleşmesine neden olan kadına yönelik şiddet ve tacizin, eşitsiz güç dinamiklerinden, toplumsal cinsiyete dayalı kalıplaşmış yargılardan, ataerkil değerlerden beslendiğini bilir.

İşyerinde kadına yönelik şiddetin, işçilerin haklarına, güvenliğine, sağlığına ve onuruna yönelik bir saldırı olması bakımından temel bir sendikal konu olduğunu önemle vurgular; evde, işyerinde, sokakta, şiddetten arındırılmış bir yaşam talep eder.

Sözlü, fiziksel, ekonomik veya psikolojik biçimlerde kendini gösteren şiddet ve cinsel tacizin ama ve fakat demeden karşısında durur.

Irk, renk, dil, din, siyasi görüş, ulusal veya sosyal köken, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim veya herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapmaz, yapılmasına karşı çıkar.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının yaratılmasının kendiliğinden olmayacağını, bunun için harekete geçmek gerektiğini söyler ve değişim çağrısı yapar.

2018 yılında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve İş Yerinde Taciz ve Mobbing ile Mücadele Birimi’ni kurarak bu çalışmalar somutlaştırılmıştır.

Sekörde çalışırken, şiddet ve/veya tacize uğradığını ifade edenin yanında olur, kadının beyanını esas alır ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için adli ve idari süreçlerin yürütülmesi için dayanışma gösterir.

Çalışırken şiddet ve/veya tacize uğradığını ifade eden üye ise hukuki yönlendirmenin yapılmasını sağlar, adli sürecin takipçisi olur.

Çalışırken şiddet uyguladığı veya taciz ettiği iddia edilen kişi üye ise iç disiplin süreçlerini işletir ve kanunların izin verdiği ölçüde gerekli yaptırımları uygular.

Bu bağlamda kadına yönelik şiddetle ve tacizle mücadelede referans metinler; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi), Oyuncular Sendikası Anatüzüğü ve ilgili yönetmeliklerdir.

 

Oyuncular Sendikası