Pzt. - Cuma: 10.00 - 18.00 Cumartesi - Pazar: Kapalı
Image Alt

Değerlerimiz

 

 

Oyuncular Sendikası olarak devletler, hükümetler, siyasi partiler üstü; sahne, perde, ekran ve mikrofon oyuncularının sosyal ve ekonomik hakları için mücadele eden bir işçi sendikasıyız. İnsan haklarının evrenselliğini ve bölünmezliğini, çalışma haklarının da bunun bir parçası olduğunu savunuyoruz.

Farklılıkların toplumsal bir zenginlik olduğunu biliyoruz; ırk, dil, din, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, siyasi görüş ayrımcılığı yapmıyor yapılan her türlü ayrımcılığa da karşı çıkıyoruz.

Kadına ve çocuğa yönelik şiddete karşı çıkıyor, toplumsal cinsiyet ayrımcılık temelli ayrımcılık ve şiddetten uzak iş yerleri için mücadele ediyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, İstanbul Sözleşmesi ve uluslararası sözleşmelerin dayanağı ile kadınları güçlendirecek çalışmalara destek oluyoruz.

Her zaman ve her koşulda savaşa ve militarizme karşı çıkıyor ve barışı savunuyoruz.

İfade özgürlüğü ve bağlantılı olarak sanatsal ifade özgürlüğünü dokunulmaz bir hak olarak görüyor ve mesleğimiz üzerindeki tüm baskı, sansür ve engellemelere karşı meslektaşlarımızı ve mesleğimizi savunuyoruz.

İş yerlerimiz olan set, sahne ve stüdyolarda demokratik ve katılımcı yönetimlerin oluşması için çalışıyoruz.

Sosyal sorumluluk projelerine destek oluyor, toplumsal faydaya ve duyarlılığa katkı sağlıyoruz.

Meslek onurumuza sahip çıkmak ve daha iyi çalışma koşullarına sahip olmak için hayal gücümüzü, merakımızı ve umudumuzu diri tutuyoruz. Bizi ileriye taşıyacak, hepimiz için en iyiyi düşlediğimiz bu yolda yeniliklere, geri bildirimlere, değişime ve sürekli gelişime kucak açıyoruz.

Yaptığımız tüm çalışmaları ve tüm tecrübelerimizi, yürüttüğümüz süreçleri maddi ve manevi çıktıları açık şeffaf ve hesap verebilir biçimde üyelerimiz ile paylaşıyoruz.

Ülkemizde ve diğer ülkelerden sahne perde ekran ve mikrofon oyuncuları, oyuncu örgütleri ve diğer sektör kurum ve kuruluşları ile işbirlikleri kuruyor, sektör işverenleri ile sosyal diyalog kapsamında kültür sanat üretimini iyileştirmek için çalışıyoruz.

 

Oyuncular Sendikası