Pzt. - Cuma: 10.00 - 18.00 Cumartesi - Pazar: Kapalı
Image Alt

Set

Sinema-TV ve reklam sektöründe  çalışan oyuncular oldukça köklü    ve kemikleşmiş sorunlara sahip.    Bu sorunlar ise sadece oyuncuları değil maalesef tüm sektör emekçilerini kapsıyor. Bu alandaki başat  sorunumuz ise   tüm sektör çalışanlarının yanlış   sosyal güvenlik uygulamalarına   maruz bırakılması! Başlı başına sadece bu sorunu ele aldığımızda, diğer sorunların neden çözülemediği çok açık bir şekilde görünüyor. Büyük bir sanayi haline gelen ve dünyanın her bir köşesinde yayınlanan diziler ile ihracatta dünya ikincisi olduğumuzla övünülen bu sektörde, çalışanların tüm işçi hakları ellerinden alındı.

Peki bu nasıl oluyor?

İşçisi olmayan büyük bir sektörde, işçi haklarını kazanmak için 10 yıldır mücadele veren bir sendikayız! Bu durum, Türkiye’deki ve dünyadaki sendikalardan 5-0 geride olduğumuzu gösteriyor. Çünkü işverenler, sektör çalışanlarının yaklaşık %90’ına zorla serbest meslek makbuzu (4B-BağKur) açtırıyor. Serbest Meslek Makbuzu açmayan oyuncularla ise çalışmıyorlar. Oyuncular, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 4A (Eski SGK- İşçi) statüsünde sigortalanması gereken işçilerdir. Çünkü bir işverenin emir ve talimatı altında çalışırlar. Fakat işverenler, mali kaygılar ve sosyal haklar konusunda oyuncuların sorumluluğunu almak istemedikleri için zorla serbest meslek makbuzu (4B) açtırmaya devam ediyor. Böylece alanda çalışan tüm işçiler, sistemde kendi nam ve hesabına çalışan bir tüccar gibi görünüyor. Yani çalışma ilişkisi başladığı anda, tüm oyuncuların işçi hakları ellerinden alınıyor. Böyle bir durumda da zincirleme sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar;

 

  • Uzun çalışma saatleri ( Günde ortalama 15-16 saat)
  • Çalışma koşullarının insanlık dışı olması
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği önlemlerinin alınmaması
  • Ücretlerin asla zamanında ödenmemesi
  • Tek taraflı sözleşmelerin imzalanması
  • Davaların İş Mahkemesi’nde görülememesi

Ve sıralayabileceğimiz daha pek çok sorun… Tüm bu koşullar altında çocuk oyuncuların da çalıştırıldığını düşünürsek, oldukça vahim bir tablo ile karşı karşıyayız!

 

Tüm bu sorunların çözümü için iş yerlerimiz olan setlerin, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından yeterli donanıma sahip olması için çalışıyor ve projeler üretmeye çalışıyoruz. Oyuncuların, sosyal güvence kapsamında ve iş sözleşmeleri ile güvence altına alınmış çalışma haklarına kavuşması için yapımcılar ve yasa koyucular ile mesleğimize yakışır standartları oluşturmak için bir araya geliyoruz.  Bir yandan hukuki ve idari süreçler için politikalar üretip mücadele ederken, diğer yandan sosyal diyalog kapsamında lobi çalışmaları ile süreçleri hızlandırmaya çalışıyoruz.  2015 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yürüttüğümüz temaslar esnasında setlerin karmaşık, değişken yapısı ile buna eşlik eden tehlike ve risklerle ilgili tüm verileri ortaya koyduk. Bunun sonucunda sinema, dizi ve reklam setleri  Tehlike Sınıfı Yönetmeliği’ne göre “az tehlikeli” den “tehlikeli” sınıfına yükseltildi. Yine sektördeki çalışma yürüten üç sendikanın ortak ürünü olarak “Setlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” rehberini hazırladık, kanun koyucular, müfettişler, yapımcılar, akademisyenler, basın mensupları vb. ile paylaştık.

Setlerde oyuncuların sosyal statüsü, çalışma koşulları ve sürelerini de kapsayan, işveren-işçi ilişkisini her yönü ile düzenleyen tip sözleşmeler hazırladık, ilgili bakanlıkların hakemliğinde işverenlerimiz olan yapımcılar ile bir sosyal diyalog masasının kurulup taslağın müzakere edilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

 

“TÜRKİYE’DE COVID-19 KISITLAMALARI ALTINDA FİLM YAPIMLARINDA GÜVENLİ ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

4A KAMPANYASI

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu madde 4/A uyarınca oyuncuların bağlı çalışan (işçi) olarak sigortalanmalarının sağlanması ve sektördeki buna yönelik sorunların çözümü için gerekli düzenlemelerin yapılması kampanyanın önemli basamaklarını oluşturuyor.

 

4A Kampanyası’nın tüm detaylarını görüntülemek için tıklayınız.

SETLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ KAMPANYASI

İşçi sağlığı ve  iş güvenliği, işyerlerine dair hiçbir bağlayıcı yasal norm ve standartların olmadığı çalışma koşullarında oldukça önemli bir önceliği oluşturuyor. Bu durum, Türkiye’deki Sinema-TV ve reklam sektörünün işyeri olan setlerdeki çalışma koşullarına dair gerçekliği de gözler önüne seriyor.

Set,  karmaşık ve değişken yapısıyla içinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili geniş çapta riskleri barındıran bir çalışma alanıdır. Bu açıdan set çalışma koşullarına yönelik tanımsızlık ve iş organizasyonu eksikliği işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda risklerden kaçınılmasını, çalışanların sağlık ve güvenliğine yönelik olumsuz etkilerin önlenmesini zorlaştırıyor. Set çalışma koşullarına yönelik işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışması, işçi sağlığı ve iş güvenliği standartlarının belirlenmesi amacı ile ilk elde setin bir işyeri olarak tanımının yapılması, işin gereği ile işçi sağlığı ve iş güvenliğine uygun olarak tasarlanması, iş organizasyonun sağlanması, sağlık ve güvenlik açısından risklerin değerlendirilmeye alınması ve önlemlerin alınması için ilgili sorumluların tanımlanması hedeflerini içeriyor.

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kampanyası’nın detaylarını görüntülemek için tıklayınız.

``BU İŞ YERİNDE ÇOCUK VAR!`` KAMPANYASI

Bu kampanyamız “Bu Sette Çocuk Var!” kampanyamızın devamı niteliğindedir fakat tamamen ayrı bir kampanya olarak tasarlanmıştır. Bildiğiniz gibi Sendikamızın çalışmaları sonucunda, 23 Nisan 2015 tarihinde İş Kanunu 71.Maddesine çocuk oyuncular için ilgili hüküm eklenerek, “Sanat, Kültür ve Reklam Faaliyetlerinde Çocukların Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik” hazırlanmasının önü açılmıştır.

Bu çerçevede ilgili kanunun 38.Maddesi aşağıdaki gibidir.

“…Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinin kapsamı, bu faaliyetlerde çalışacak çocuklara
çalışma izni verilmesi, yaş grupları ve faaliyet türlerine göre çalışma ve dinlenme süreleri
ile çalışma ortamı ve şartları, ücretin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî
Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görüşleri alınarak Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

 

“Bu Sette Çocuk Var!” kampanyamız, en büyük hedeflerinden biri olan ilgili maddenin Kanuna eklenmesi ile en önemli amacına ulaşmıştır. Şimdi ise “Yasal Düzenlemeler ve Yönetmelikle İlgili Çalışmalar” ve de “Doğrudan Sahaya/Uygulamaya Yönelik Çalışmalar” ile kültür-sanat ve reklam faaliyetlerinde çalıştırılan tüm çocukları kapsayacak şekilde yeni bir kampanya ile karşınızdayız.

 

“Bu İş Yerinde Çocuk Var!” Kampayasının detaylarını görüntülemek için tıklayınız.

SETLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ REHBERİ

Kamera arkasında ve önünde çalışanlar için hazırladığımız “Setlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Rehberi” ni görüntülemek için tıklayınız.