Pzt. - Cuma: 10.00 - 18.00 Cumartesi - Pazar: Kapalı
Image Alt

Sosyal Güvenlik

Yapımcıya 4A'lı çalışmak istediğimi söylediğimde kabul etmezse ne olacak?

Bu durum kanuna aykırıdır. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda sendikaya ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’na bu durumu bildirebilirsiniz.

4A ve 4B sigorta primleri emekli olurken birleşecek mi?

Evet, emeklilik hak primleriniz hem 4A hem de 4B primlerinin birleşmesi ile olur. Eğer hem 4A hem de 4B priminiz yattıysa, 2829 sayılı yasa gereği emeklilikte son 7 yıla bakılır. Bu süre içinde en çok prim nereden yattıysa oradan emekli olursunuz. Ancak ölüm, malullük gibi durumlarda son sigorta kolundan emekli olunabilir.

4A'lı olduğum zaman bu zamana kadar yatırmış olduğum 4B sigorta primlerine ne olacak, silinecekler mi?

Hayır, 4A’lı olduğunuz zaman bu zamana kadar yatırdığınız 4B primlerine bir şey olmaz. Primler birleştirilir. Eğer hem 4A hem de 4B priminiz yattıysa, emeklilikte son 3,5 yıla (1261 gün) bakılır. Bu süre içinde en çok prim nereden yattıysa oradan emekli olursunuz. Mesela son 3,5 yılda priminiz en çok 4A üzerinde yattıysa, 4A emeklisi olursunuz.

Hali hazırda 4Bli çalışıyor olmak 4A lı olmanın önünde bir engel midir?

Hayır. 4B’li çalışıyor olmak hiçbir şekilde 4A’lı olmanın önünde engel değildir. Aynı anda hem 4A’lı hem de kendi nam ve hesabınıza çalıştığınız işlerden 4B sigortalı olabilirsiniz. 4A ve 4B primleri aynı anda da yatırabilir. Yatırılan primler 4A primleri ile birleştirilmektedir. Eğer en yüksek prim aşılıyorsa daha sonra bunlar mahsup edilebilir. Eğer hem 4A hem de 4B priminiz yattıysa, emeklilikte son 3,5 yıla (1261 gün) bakılır. Bu süre içinde en çok prim nereden yattıysa oradan emekli olursunuz. Mesela son 3,5 yılda priminiz en çok 4A üzerinde yattıysa, 4A emeklisi olursunuz.

Oyuncular Sendikası 4B sigortalılığı tamamen red mi etmektedir?

Hayır. Oyuncular Sendikası herhangi bir yapımda oyunculuk yapan bir kişinin bağlı çalışan olduğunu savunmaktadır. Bir yapımda çalışan oyuncu, o yapımın sahibi değilse ancak bağlı çalışan olabilir. Bir yapımda gerçekleştirilen oyunculuk faaliyeti hiç bir şekilde “serbest meslek” olarak değerlendirilemez, çünkü her koşulda başka birinin emir ve talimatları altında çalışır. Bu sebeple oyuncu çalıştığı yapımlarda 4A’lı olarak sigortalanmalıdır. Oyuncular kendi nam ve hesaplarına başka bir iş yaparlarsa, örneğin sadece o münferit işin ifası için tarih ve saatin karşılıklı kararlaştırıldığı, dolayısıyla oyuncunun bağlı çalışan olmadığı reklam seslendirmesi, danışmanlık, ekstra, vb. gibi işler için serbest meslek makbuzu kesebilir ve 4B sigortalı olarak kendi primlerini kendileri yatırırlar ya da çalışmadıkları zamanlarda isteğe bağlı sigorta kapsamında 4B’li olarak sigortalarını yatırmaya devam edebilirler. Yatırdıkları bu primler 4A primleri ile birleştirilir. Eğer hem 4A hem de 4B priminiz yattıysa, emeklilikte son 3,5 yıla (1261 gün) bakılır. Bu süre içinde en çok prim nereden yattıysa oradan emekli olursunuz. Mesela son 3,5 yılda priminiz en çok 4A üzerinde yattıysa, 4A emeklisi olursunuz.

4A'lı çalışan bir oyuncu bir den fazla işte çalışabilir mi?
Evet. Oyuncu aynı anda bir dizi, sinema filmi ya da tiyatro da 4A`lı olarak çalışabilir. 4857 sayılı İş Kanununa göre bir işçinin birden fazla işte çalışmasının önünde herhangi bir engel yoktur. Aynı zamanda 4A`lı çalışan bir oyuncunun 4B`li olarak başka işler yapmasının önünde de herhangi bir engel yoktur. Örneğin sadece o münferit işin ifşası için tarih ve saatin karşılıklı kararlaştırıldığı, dolayısıyla oyuncunun bağlı çalışan olmadığı reklam seslendirmesi, danışmanlık, ekstra, vb. gibi işlerde 4B`li olarak çalışılabilir.
Oyuncunun birden fazla işte aynı anda çalıştığı durumlarda 4B sigortasına sahip olması daha mı avanatjlıdır?
Hayır değildir. Oyuncu aynı anda birden fazla yerde çalıştığında, çalıştığı yerlerden ayrı ayrı 4A sigorta primleri yatırılabilir. Burada sigorta mevzuatı açısından bir engel bulunmamakta hatta bu durum oyuncunu yararına olmaktadır. Çünkü oyuncu açısından 4A`lı çalışmak vergi takibini kendi yapmak zorunda olmayacağından ve dolayısıyla mali müşavirle çalışmak zorunda kalmayacağından aynı koşullarda 4B`li çalışmaktan daha kolaydır. Oyuncunun farklı alanlarda serbest çalışmaları devam ediyorsa mali müşavir ile çalışmaya devam edebilir ve 4B primlerini de yatırabilir. Yatırılan primler 4A primleri ile birleştirilmektedir. Eğer en yüksek prim aşılıyorsa daha sonra bunlar mahsup edilebilir. Eğer hem 4A hem de 4B priminiz yattıysa, emeklilikte son 3,5 yıla (1261 gün) bakılır. Bu süre içinde en çok prim nereden yattıysa oradan emekli olursunuz. Mesela son 3,5 yılda priminiz en çok 4A üzerinde yattıysa, 4A emeklisi olursunuz.