Pzt. - Cuma: 10.00 - 18.00 Cumartesi - Pazar: Kapalı

FIA Yönetim Kurulu 2022 Toplantısı (Londra)

Sendikamızın da yönetim kurulu üyelerinden olduğu FIA’nın (International Federation of Actors) 2022 yılı yönetim kurulu toplantısı İngiltere’nin Londra şehrinde yapıldı. 30 Eylül-1 Ekim 2022 tarihlerinde yapılan iki günlük toplantının öncesinde ve sonrasında FIA’nın içindeki çalışma grupları ve FIA Presidium’u (Başkanlık Divanı) bir araya geldi. Yönetim Kurulu toplantısında Türkiye’yi temsilen sendikamızdan Genel Sekreterimiz Sercan Gidişoğlu ve ÇASOD’dan Başkan Yardımcısı Emre Yetim hazır bulundu. Ayrıca Londra’da yapılan toplantıda FIA’nın içerisinde yeni kurulan ve bugüne kadar 2 online toplantı yapan “Gençlik Grubu” üyeleri ilk yüz yüze toplantılarını gerçekleştirdiler. Sendikamızın Gençlik Birimi temsilcisi Natali Öznacar’ın da hazır bulunduğu toplantıda Gençlik Birimi bundan sonraki çalışmaları için bir yol haritası çıkartmaya çalışırken aynı zamanda FIA Başkanı ve Yönetim Kurulu delegeleri ile bir araya geldiler.

 

Toplantıda öncelikle FIA bütçesi, üyelik sorunları, FIA Sekreterya raporu ve eylem planı ele alındı. Yönetim kurulu bu alanlarda FIA Sekreteryası ve Presidium tarafından hazırlanan önerileri genel hatlarıyla kabul etti. Ayrıca, FIA bölgesel gruplarının çalışmaları delegelere aktarıldı. 2022 yılı Yönetim Kurulu toplantısında Lüksemburg, Yunanistan, Belçika ve Kolombiya’dan 4 sendika FIA’ya üye kabul edildi.

 

FIA Yönetim Kurulu’nun düzenli olarak ele aldığı konular haricinde toplantının ilk günündeki serbest kürsü bölümünde bazı delegeler söz alıp ülkelerindeki son durum hakkında kısa bilgiler sundular. Ayrıca, Exeter Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mathilde Paris tarafından “yapay zeka ve sanatçıların icra hakları” konulu bir konuşma yapıldı, bu konuda bazı üye ülkelerdeki örnek uygulamalar aktarıldı ve serbest kürsü tartışması yapıldı. Bu yılki toplantının ilk gününde yapılan panelin konuları ise şu şekildeydi; ‘Etik casting uygulamaları; FIA üyesi sendikalar nasıl casting alanında temsil, kapsayıcılık ve kültürel bütünlük prensiplerini gözetecek yeni standartlar oluşturmaya çalışıyor’.

 

Toplantının ikinci gününde FIA tarafından yürütülen projelerin son durumu aktarıldı. Ayrıca, Presidium tarafından Yönetim Kurulu’na sunulan bazı FIA Anayasası değişikleri oylandı ve kabul edildi. Bu değişiklikler temel olarak FIA Yönetim kademesinde ve çalışma gruplarında çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı güçlendirecek düzenlemelerin yapılması şeklinde oldu. İkinci günün panel başlığı ise; ‘Yeşil ve Sürdürülebilir Prodüksiyon’ oldu. Panelde özellikle Avrupa’da son dönemlerde ortaya çıkan ve sahnede ve sette sürdürülebilirliği arttırmaya yönelik uygulama örnekleri ve bu alanda yaşanan zorluklar aktarıldı. Grup kendi gündemini bitirdikten sonra toplantının en sonunda ilk kez yüz yüze bir uluslararası toplantıda bir araya gelen FIA Gençlik Grubu üyeleri ile buluştu ve onların toplantılarının sonuçlarını dinledi. Grup toplantısı bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısı ile ilgili bilgiler ve dilekler bölümüyle sona erdi. FIA 2023 yılı Yönetim Kurulu toplantısı sendikamızın evsahipliğinde İstanbul’da yapılacak. Bu çok önemli toplantının detayları belli oldukça değerli üyelerimize ve kamuoyuna aktarılacaktır.