Pzt. - Cuma: 10.00 - 18.00 Cumartesi - Pazar: Kapalı

Çocuk oyuncuların çalışma koşullarını belirleyecek yasa resmi gazetede yayınlandı

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 3 yıldır yürüttüğümüz çalışmalar ve “Bu sette çocuk var” kampanyamız ilk meyvesini verdi ve çocuk oyuncularla ilgili İş Kanunu 71. Maddeye ilişkin kanun değişikliği  23 Nisan 2015 Perşembe tarihli , 29335 Sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve birçok kişinin emeği olan kampanyamızın sonuç vermesi bizi sevindiriyor.Birlikte çalışarak, birçok sorunun üstesinden gelebileceğimiz bir kez daha kanıtlandı.

Yürürlüğe giren yasa şöyle:

“On dört yaşını doldurmamış çocuklar ise beden, zihin, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler.”

Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten; sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışanların ise günde beş ve haftada otuz saatten fazla olamaz. Bu süre, on beş yaşını tamamlamış çocuklar için günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir.”

Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinin kapsamı, bu faaliyetlerde çalışacak çocuklara çalışma izni verilmesi, yaş grupları ve faaliyet türlerine göre çalışma ve dinlenme süreleri ile çalışma ortamı ve şartları, ücretin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

Oyuncular Sendikası kurulduğunda öncelikli olarak çocuk oyuncuların çalışma koşullarının düzenlenmesi için hareke geçmiş, ILO ve ÇSGB ile çalışmalara başlamıştı. Sendikamız Hukuk Birimi tarafından çocuklarla ilgili hüküm içeren tüm uluslararası sözleşmeler incelenerek, çocuk oyuncuların sahip olması gereken asgari standartları öneren bir taslak sunulmuştu. Yapılan çalıştaylarla son hali verilen tasarı resmiyete kavuşarak, çocuk oyuncuların çalışma koşullarını belirleyen ilk adım atılmış oldu. Süreç burada bitmiyor, sırada çocuk oyuncular için çalışma koşullarının detaylarını belirleyecek yönetmeliğin hazırlanma ve yürürlüğe girme süreci var.

 Başta kampanya ortaklarımız ILO ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere bugüne kadar “Bu sette çocuk var” kampanyamıza destek veren tüm kurumlara ve kişilere çok teşekkür ederiz.

Bu sette Çocuk var kampanyası için hazrladığımız filmleri buradan izleyebilirsiniz