Pzt. - Cuma: 10.00 - 18.00 Cumartesi - Pazar: Kapalı

EuroFIA Tallinn Toplantısı

Uluslararası Aktörler Federasyonu FIA’nın Avrupa kolu EuroFIA grubu sendikalar ile telif hakları alanındaki meslek birlikleri olan Avrupa Telif Hakları Alanındaki Toplu Hak Takibi Örgütleri (CMOs) grubu, 29 Mayıs tarihinde yapılan tam gün toplantısı ile 30-31 Mayıs tarihinde 1,5 gün olarak yapılan Avrupa performans sanatçıları sendikaları grubu EuroFIA toplantısında tüm paydaşlar bir araya geldi. Toplam 2,5 gün süren bu toplantılarda Sendikamızı Yönetim Kurulu üyemiz Emre Yetim temsil etti.

 

29 Mayıstaki ilk toplantı gününde Avrupa performans sanatçıları sendikalarından oluşan EuroFIA grubu ile telif hakları alanındaki performans sanatçısı meslek birliklerinden oluşan Avrupa Toplu Hak Yönetimi Örgütleri (Collective Management Organisations) temsilcileri bir araya geldi. Telif hakları gündemleri özelindeki ilk gün etkinliklerinde Avrupa ölçeğinde fikri mülkiyete alanındaki güncel gelişmeler ile Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü WIPO’nun performans sanatçıları ile ilgili ilk uluslarası anlaşması olan Görsel-İşitsel İcralara Dair Pekin Anlaşması’nı imzalayan ülkeler ile bu anlaşmanın yaygınlaştırılması üzerine tartışmalar yapıldı. Akşam yemeği etkinliği ile ilk günkü telif hakları örgütleri toplantısı sona erdi.

 

30 Mayıs 23 Salı günü Uluslararası Aktörler Federasyonu FIA’nın Avrupa EuroFIA Grubunun ilk toplantı günü oturum başkanının seçilmesiyle başladı. EuroFIA grubu tarafından 2021 yılı sonundaki toplantıda Genel Sekreterimiz Sercan Gidişoğlu ile birlikte eş koordinatör seçilen Fransız İcracı Sanatçılar Sendikası SFA temsilcisi Denys Fouqueray oturum başkanlığını yürüttü.

 

Oturum başkanlığı seçiminin ardından ev sahibi Estonya adına ENL’den Tõnn Lamp, açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler. Ardından kültürden sorumlu Tallinn Belediye Başkan Vekili Kaarel Oja açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Devamında, Ukrayna’dan FIA üyesi CWU sendikası temsilcisi Anatoli Yalovyi’nin Ukrayna’da devam eden savaşın kültür sektörü çalışanlarına ve emek sektörüne yansımalarına dair güncel durumu aktarması için canlı video bağlantısı yapıldı.

 

Açılışın ardından FIA İletişim Başkanı Anouk Van Den Bussche tarafından sahnede ve ekranda mahrem sahnelerde haysiyet ve güvenlik için çalışma uygulamalarını içeren Mahremiyet Yönetimi ile ilgili bir sunum yaptı. Sunumda, mahrem ve çıplak sahneleri düzenleme ve koreografiye yönelik Mahremiyet Yönetimi yaklaşımının nasıl genişlediği ve toplu görüşme de dahil olmak üzere sosyal ortaklar tarafından nerelerde ele alındığını gözden geçirmek için son aylarda FIA üyeleriyle ilgili yapılan ankete ilişkin geri bildirim yapıldı. Yine Cannes Film Festivalinde FIA, UNI MEI, SAG-AFTRA & SFA ortaklığında gerçekleştirilen Kadınlar İçin Eşitlik ve Güvenlik başlıklı etkinlikler hakkında geribildirimde bulunuldu.

 

FIA Genel Sekreter Vekili Dearbhal Murphy, son aşamasına gelen Rekabet Kuralları ve Toplu Pazarlık ile Atipik Çalışanlar projesi hakkında kısa bir bilgi sunumu gerçekleştirdi.

 

Devamında FIA Genel Sekreter Vekili Dearbhal Murphy, Avrupa ölçeğindeki politika güncellemeleri olan Asgari Ücret Direktifi ve Ulusal Düzeyde Toplu Pazarlık ve Sosyal Diyalog üzerine FIA tarafından yapılan ve gelecekte planlanan çalışmaları katılımcılara sundu. Romanya’dan FAIR-MEDIASIND Başkanı Leonard Paduret AB Asgari Ücret Direktifinin Romanya’daki toplu pazarlık ve sosyal diyalog üzerine ulusal etkilerine ilişkin son güncellemeleri katılımcılara sundu.

 

FIA üyesi sendikaların ulusal raporları üzerine sözlü olarak sunum yapılması için katılımcılara söz verildi. Zoom bağlantısı üzerinden toplantıyı takip eden ve söz alan Genel Sekreterimiz Sercan Gidişoğlu Oyuncular Sendikası Ulusal Raporu ve ülkemizde kısa süre önce yapılan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına ilişkin kısa bilgi aktarımında bulundu.

 

EuroFIA Toplantının birinci günü, “Yapay Zeka ve Seslendirme Çalışması – Şartlar ve Koşullar ve Gelecekteki Çalışmalar” başlıklı tartışma paneli ile devam etti. Telif Örgütleri ile birlikte bir gün önce yapılan panellerden birinin de konusunu oluşturan bu güncel tartışma başlığında Birleşik Krallık Equity’den David John, Almanya BFFS’den Till Volger, İspanya Conarte’den Cesar Casares’in konuşmacı oldu ve Fransa SFA’dan Jimmy Shuman’ın moderatörlüğü üstlendi. Panelde; yapay zekanın seslendirme sanatçılarının mesleklerini gereksiz kılıp kılmayacağı, özgün icraca sahiplerinin öngöremeyeceği veya kontrol edemeyeceği şekillerde icrasının başka icralara dönüştürüp dönüştüremeyeceği veya icralarının diğer dillerde icralara uyarlanıp uyarlanamayacağı konuları ile bu durumun durdurulmasının mümkün olup olmadığı ve sanatçı örgütlerinin bu tehlikeye karşı neler yapabileceği üzerine bir tartışma yapıldı.

 

Öğle arasının ardından, Avrupa’daki Sanatçıların ve Kültür Profesyonellerinin Çalışma Koşullarına İlişkin Açık Koordinasyon Yöntemi Üye Devlet Çalışma Grubu Başkanı Heidimarie Meissnitzer canlı bağlantı ile bir açılış konuşması yaptı.

 

Toplantının devamında, Avrupa’da Sanatçılar ve Kültür Çalışanları İçin Çalışma Koşulları başlıklı etkinliğe geçildi. Bu bölümde ilk olarak FIA Genel Sekreter Vekili Dearbhal Murphy, sanatçıların ve kültür işçilerinin çalışma koşullarına ilişkin bir Avrupa Çerçevesi hakkında Avrupa Parlamentosu’ndan planlanan Ortak Girişim Raporu hakkında katılımcılara bilgi sundu. Devamındaki yuvarlak masa bölümünde eşitli ülkelerden katılımcılar söz alarak Avrupa genelinde sanatçıların sosyal güvenlik rejimlerinde yapılan değişiklikler ve reformlar hakkında güncel bilgileri katılımcılarla paylaştılar.

 

Bir sonraki etkinlik “Dijital Modeller – İnsana Yakışır İş – Atipik Çalışma Projesi” kapsamında hazırlanan raporun yazarı Belçika Danışmanlığı TWIIID’den Tobias Van Royen ile Tijs Vastesaeger tarafından zoom bağlantısı üzerinden çevrimiçi olarak yapılan sunum oldu. Raporun, sanatçılar ve kültür kurumları tarafından Covid salgını ve ötesi bağlamında geliştirilen farklı çevrimiçi stratejileri ve çalışma koşulları üzerindeki etkisini araştırdığı ifade edildi.

 

FIA Genel Sekreteri Dominick Luquer tarafından AB gündeminde olan Yapay Zeka Kanun Tasarısı ile FIA’nın bu kanun tasarısına ilişkin hangi konumda olduğuna ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Kanun tasarısındaki kimi maddelerdeki ifade ve ibareler üzerine hangi çekincelerin ve itirazların bulunduğunu katılımcılarla paylaştı.

 

EuroFIA toplantısının tam gün süren ilk toplantı gününün en son etkinliği ise katılımın isteğe bağlı olduğu “Dublaj ve Seslendirme Çalışması” bir ek oturum oldu. Genel Sekreterimiz Sercan Gidişoğlu’nun zoom üzerinden çevrimiçi olarak yaptığı sunumunda, yeni kurulan FIA Dublaj ve Seslendirme Çalışma Grubunun amaçları, hedefleri ve atmayı planladığı adımlar toplantı katılımcılarıyla paylaşıldı.

 

EuroFIA toplantısının yarım günlük ikinci ve son günü, FIA Genel Sekreteri Dominick Luquer’in medya, sanat ve eğlence sektörü paydaşlarının Uluslararası Çalışma Örgütü ILO nezdinde yaptıkları toplantıya ilişkin sonuçların ve geribildirimlerin paylaşılmasıyla başladı.

 

Avrupa “Yeşil ve Sürdürülebilir Üretim- Bu konudaki Avrupa projesinin çıktıları ve yeni oluşturulan çevrimiçi platform https://www.greentoolkit-filmtv.eu/ internet sitesi katılımcılarla paylaşıldı.

Toplantının ikinci gününde ayrıca Avrupa ülkelerinde Kültür-Sanat alanındaki sendika ve profesyonel meslek örgütleri (dernek, lonca vb.) ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Çeşitli ülkelerden katılımcılar kendi ülkelerindeki sanatçı örgütlerine ve bunların çalışmalarına ilişkin bilgi paylaşımında bulundular.

 

EuroFIA grubunun ikinci toplantı gününde Avrupa Sosyal Diyaloğu konusundaki ana başlıklar ile bu konu ile ilgili proje çalışmasına dair bir sunum gerçekleştirildi.

 

FIA Sekretaryası adına FIA İletişim Başkanı Anouk Van Den Bussche, FIA nezdinde kurulmuş Kültürel Çeşitlilik, Gençlik ve diğer tematik çalışma grupları hakkında katılımcılara sunum gerçekleştirdi. Bu sunumda çalışma gruplarının devam eden güncel çalışmalarına ilişkin katılımcılara bilgi aktarıldı.

 

Toplantı; FIA Genel Sekreteri Dominick Luquer ile zoom üzerinden bağlanan Sendikamızın Genel Sekreteri Sercan Gidişoğlu’nun zoom üzerinden canlı bağlantısı ile 26-30 Eylül 2023 tarihleri arasında Sendikamızın ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak FIA Yönetim Kurulu toplantısı hakkındaki son düzenlemeler ilişkin güncellemeleri katılımcılara sunmalarıyla devam etti.

 

Yıl sonuna doğru online olarak yapılacak 2023 yılının ikinci EuroFIA toplantısı ve 2024 yılının bahar-yaz döneminde fiziksel olarak İzlanda’nın Reykjavik kentinde yapılmasının planlandığı, bu olmazsa Slovenya’da yapılmasının da gündemde olabileceği ifade edildi.  FIA Avrupa Grubu EuroFIA toplantısı dilekler-istekler bölümünün ardından sona erdi.