Pzt. - Cuma: 10.00 - 18.00 Cumartesi - Pazar: Kapalı

FIA 2018 Yılı Yönetim Kurulu Toplantısı Japonya’nın Başkenti Tokyo’da Yapıldı

Sendikamızın da yönetim kurulu üyelerinden olduğu FIA’nın (International Confederation of Actors) 2018 yılı yönetim kurulu toplantısı Japonya’nın başkenti Tokyo’da yapıldı. 26-27 Eylül 2018’de yapılan iki günlük toplantının öncesinde FIA’nın içindeki çalışma grupları ve FIA Presidium’un 24-25 Eylül tarihlerinde bir araya geldi. Yönetim Kurulu toplantısında Türkiye’den üye olan sendikamızı temsilen Genel Sekreterimiz Sercan Gidişoğlu ve ÇASOD’u temsilen Başkan Yardımcısı Emre Yetim hazır bulundu.
Toplantının ilk gününde öncelikle FIA bütçesi, FIA ‘yatırım planı’, üyelik sorunları, FIA Sekreterya raporu ve eylem planı ele alındı. Yönetim kurulu bu alanlarda FIA Sekreteryası ve Presidium tarafından hazırlanan önerileri genel hatlarıyla kabul etti. Ayrıca FIA bölgesel gruplarının çalışmaları ve farklı FIA projelerindeki (EuroFIA Dance passport, FIA History project, v.b.) gelişmeler delegelere aktarıldı. İlk gün; ‘Sirk sanatçıları danışma grubu’nun oluşturulması, ‘Japon seslendirme sanatçılarının’ durumlarının anlatılması ve ‘iş yerinde taciz ile mücadele’ konulu panel ile son buldu. Taciz ile mücadele konulu panelde Kanada, ABD, İsveç ve Danimarka örnekleri ve bu ülkelerdeki sendikaların konuyla ilgili çalışmaları anlatıldı.
İkinci gün; fikri haklar alanındaki ‘Pekin Antlaşması’ ile ilgili son gelişmeler, ‘çok uluslu şirketler ile ilişkilerde küresel FIA stratejisi’ konusundaki son durum ele alındı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanındaki gelecek yeni projeler tanıtıldı. İkinci günün panel konusu ise; ‘video platform yayınları’ oldu. Son olarak 2019’daki Yönetim Kurulu toplantısı ve 2020’deki FIA Kongresi ile ilgili detaylar ele alındı. Grup toplantısı sonrası tüm delegeler, toplantıya ev sahipliği yapan Japonya Oyuncular Sendikası ve FIA tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Japonya’da Sanatçıların Statüsü’ konulu sempozyuma katıldı. Çok verimli tartışmaların yapıldığı ve gerekli kararların alındığı FIA Yönetim Kurulu toplantısı bu sempozyum ile sona erdi.